Namen tega tečaja je udeležence opremiti z znanjem in veščinami, ki so potrebne za učinkovito upravljanje s samim seboj. Predhodno znanje ni potrebno, udeležencem pa vsak teden priporočamo tudi dodatno gradivo (literatura, videi) za nadaljnje samostojno delo.


Pripravili: 

Maja Milojković

Maruša Goršak

Datum: od 27. marca do 18. aprila 2017


Namen tega online tečaja je opremiti udeležence z znanjem, veščinami, obnašanjem in kompetencami, ki bodo izboljšale njihovo sodelovanje v timu. Predmet je namenjen posameznikom, ki so že sodelovali v timu (npr. tim v delovni organizaciji, v izobraževanju itd.), ne glede na količino njihovih predhodnih izkušenj in ki želijo izvedeti več o učinkovitem vodenju tima. 


Avtorja:

Namen tega tečaja je udeležence opremiti z znanjem in veščinami, ki so potrebne za učinkovito poslovno komunikacijo. Tečaj je namenjen vsem, ki želijo izboljšati veščine poslovnega komuniciranja.


Pripravila: 

Maja Milojković